illinois

View Games

Game 36 (Stanford/Illinois)
Game 41 (Illinois/BC)
Game 55 (Texas/Illinois)
Game 103 (Illinois/UNC)