View Games

Game 9 (LSU/Illinois)

Game 19 (Illinois/Richmond)

Game 71 (Maryland/Illinois)